طرح های قابل سفارش

اضافه کردن پالش برای دیمپل ها برای هر نت قابل اجرا می باشد و هزینه این خدمت به صورت جداگانه محاسبه‌ می‌شود ، هم به صورت تکی برای دیمپل نت دینگ و هم برای تمامی دیمپل ها قابل اجرا می باشد ، نمونه تصاویر‌ را در پایین پیج در قسمت طرح های قابل سفارش می توانید مشاهده کنید

سفارش طرح های مختلف به صورت خدمت جداگانه در نظر گرفته می شود از نمونه های استاندارد و هزینه اجرای طرح در صورتی که قابل اجرا باشد برای کمپانی جدا محاسبه می شود ، نمونه ای از طرح های اجرا شده توسط کمپانی را در قسمت پایین‌ پیج در نمونه های قابل سفارش می‌تونید مشاهده کنید ، در‌صورت کسب اطلاع بیشتر در‌مورد طرح مورد نظر با شماره واتساپ قرار داده شده در صفحه تماس حاصل بفرمایید